وب سایت شرکتی طرح آفرینان کاسپین

طرح آفرینان کاسپین

وب سایت طرح آفرینان کاسپین یک وب سایت شرکتی است که در زمینه سیستم احضار پرستار به روش های مختلف و همچنین تولید قطعات پزشکی فعالیت می کند.

این وب سایت به صورت دو زبانه و با همکاری تیم نرم افزاری زیتون سافت طراحی شده است و به راحتی می توان محصول پزشکی مورد نظر خود را از آن سفارش داد.

کلیک کنید
فهرست
به کمک نیاز دارید؟ من آنلاینم